iab – inredning för labb, vård och utbildning

ILFT har tagit fram produktpärm, kataloger, faktablad, annonser, mässmaterial och mycket mer. Vi har även fotograferat miljöbilder på bland annat Lunds universitet och Malmö högskola.

Date

1 January, 1970